כל הפוסטים בכללי

מצבת מכפלה

מצבת מכפלה או כפי שנקראת גם רוויה, מיועדת לקבורת שני נפטרים באותה חלקה, אחד על השני גרניט חברון טורקי סלע

מצבה כפולה

מצבה מסוג זה מיועדת לקבורת שני נפטרים הצמודים זה לזה גרניט חברון טורקי סלע + חלילה שמירת מקום

מצבת יחיד

מצבה המיועדת לקבורת נפטר אחד גרניט חברון טורקי סלע + חלילה

מצבה עם תמונה

ניתן לשלב תמונת הנפטר או כל תמונה אחרת על המצבה

תוספות על מצבה

ניתן לשלב כל אלמנט אומנותי על המצבה או בצמוד אליה

חצי מצבה

חצי מצבה זוהי קבורה של נפטר אחד בחצי מהחלקה כאשר בחצי השני נקבר נפטר אחר