סדר המטלות לארגון קבורה

אובדן של אדם יקר גורם לעצב גדול לקרובי משפחתו ובשעה הקשה הזו והכואבת עליהם מוטלת, לצערנו, מלאכת סידור ההלוויה והבאת יקירם לקבורה בזמנים קצרים וקצובים. אין כל דרך להתכונן לרגעים אלו אך אם נוכל בעזרת מידע זה להקל, אף במעט, נאמר דרשני.

חשוב לדעת

 • כל אזרח מדינת ישראל זכאי לשירותי קבורה באזור מגוריו וללא תשלום כולל העברת הנפטר לבית הלוויות באותו אזור

 • לשם הבאת הנפטר לקבורה יש להשיג שני מסמכים עיקריים: תעודת פטירה ורישיון קבורה

פטירה בבית

המסמכים הנדרשים לצורך הוצאת רישיון קבורה:

 • תעודת זהות של הנפטר

 • הודעת פטירה

 • אישור קבורה מהמשטרה

הודעת פטירה

יש להזמין רופא לקביעת המוות והכנת הודעת פטירה חתומה על ידו ב- 3 העתקים

אישור קבורה

 • יש להזמין משטרה לקביעת נסיבות המוות:

  • מוות טבעי –  השוטר מנפיק אישור קבורה

  • מוות שאינו טבעי – המשטרה תפנה את הנפטר באמבולנס מטעמה לצורכי חקירה, ובהשלמתה תנפיק אישור קבורה חתום

שימו לב – המשפחה רשאית להתנגד לנתיחת הגופה

הנפקת רישיון קבורה

יש לפנות למדור רישיונות קבורה במשרד הבריאות או בלשכות הבריאות המחוזיות מצוידים במסמכים:

 • הודעת פטירה חתומה ע"י רופא ב – 3 העתקים

 • תעודת הזהות של הנפטר

 • אישור קבורה מהמשטרה

לרוב חברה קדישא מסייעת בהסדרת תהליך הנפקת רישיון קבורה.

פטירה בבית חולים

המסמכים הנדרשים לצורך הוצאת רישיון קבורה:

 • תעודת זהות של הנפטר

 • הודעת פטירה

הודעת פטירה

הודעת פטירה, חתומה ב-3 העתקים, תימסר למשפחה ע"י מנהל המחלקה בבית החולים.

הנפקת רישיון קבורה

 • בבית חולים ממשלתי – פניה למחלקת קבלת חולים בעזרת תעודת הזהות של הנפטר

 • בבית חולים שאינו ממשלתי – פניה ללשכת הבריאות המחוזית/הנפתית בעזרת תעודת הזהות של הנפטר והודעת הפטירה חתומה ב – 3 העתקים

לרוב חברה קדישא מסייעת בהסדרת תהליך הנפקת רישיון קבורה.

סידורי ההלוויה

עם רישיון הקבורה ביד מתקשרים לחברה קדישא באזור מגוריכם לקביעת מועד וסידור הלוויה.

הבאת הנפטר לקבורה

 • בתי העלמין פועלים בימות החול בכל שעות היום ובמקצת שעות הלילה ואינם פועלים בשבתות ובחגים כדוגמת: ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ועוד

 

 • שירותים ללא תשלום

  • העברת הנפטר ממקום הפטירה שנמצא בתחום הרשות המקומית

  • העברת הנפטר ביום ההלוויה בכל שעות היממה

  • העברת הנפטר יום לפני ההלוויה בשעות העבודה הרגילות

 • שירותים הכרוכים בתשלום

  • העברה ממקום הפטירה שמחוץ לתחומי הרשות המקומית (מעיר לעיר)

  • העברה יום לפני ההלוויה שלא בשעות העבודה הרגילות

  • הבאת הנפטר לקבורה ב'בית עלמין סגור' או ב'חלקות חריגות' כרוך בתשלום (רשימה מלאה בדף טלפונים חיוניים)

  • שמירת הנפטר בחדרי קרור

תיאומים נוספים עם חברה קדישא

 • עדכון מראש וקודם להלוויה, את אנשי החברה קדישא, אם משפחתכם היא משפחת כוהנים לשם מקום קבורה צמוד לשביל וכד'

 • סידור דרכי הגעה לחלקת קבר

 • ניהול טקס ההלוויה באופן עצמאי