אנו, בבורקין מצבות מקימים מצבות בחדרה ובמרבית חלקי הארץ. אנו מקימים את כל סוגי המצבות, וכן יכולים לשלב כל אלמנט אומנותי על המצבה או בצמוד אליה.