אנו, בבורקין מצבות מקימים מצבות בחדרה ובמרבית חלקי הארץ. אנו מקימים את כל סוגי המצבות, וכן יכולים לשלב תמונת הנפטר או כל תמונה אחרת על המצבה