אנו, בבורקין מצבות מקימים מצבות בחדרה ובמרבית חלקי הארץ. אנו מקימים את כל סוגי המצבות, למשל, חצי מצבה – זוהי קבורה של נפטר אחד בחצי מהחלקה כאשר בחצי השני נקבר נפטר אחר