זכרון יקירנו, מי הם היו, מה היה פועלם, מהי המורשת והדרך שהם מותירים מאחור בכדי שילכו בה גם הדורות הבאים

הקודם
הבא

צור קשר

נדבך נוסף להנצחה הינו בעזרת הקמת אנדרטה.

יצירת 'מקום' שיזכיר ויספר את הסיפור. אנדרטה המציינת את המקום שבו קרה אירוע משמעותי בחייו או לחלופין המקום בו נפל. צורת האנדרטה יכולה להביע משהו ואף המלל המלווה אליה. הקמת גן משחקים על שמו או חניון טיולים אם אהב את שבילי ישראל. לעתים אף הקמת חדר פעילות במוסד כלשהו, למשל חדר מוסיקה בספרייה עירונית אם נפשו ופועלו היה בתחום המוסיקה.